W październiku 2011 roku w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie ruszyła akcja pod nazwą: System Intensywnych Korepetycji, w skrócie SIK. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas zauważyli, że spora część ich kolegów i koleżanek mających problemy w nauce nie ma funduszy, aby opłacić prywatne korepetycje w domu. W ten sposób zrodził się pomysł o stworzeniu systemu wsparcia edukacyjnego dla uczniów leźnieńskiej szkoły.

 

Wolontariusze namówili swoich zdolnych kolegów i koleżanki, aby zgodzili się pomagać w nauce słabszym. Szybko zgłosili się też parafianie chętni do pomocy dzieciom w lekcjach. Tak właśnie, dzięki pomocy osób mających chęci i zdolnych poświęcić godzinę swego tygodniowego czasu na rzecz innych, rozpoczęła się akcja Systemu Intensywnych Korepetycji. Z akcji w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 skorzystało aż 63 uczniów, natomiast w drugim semestrze 54 uczniów. Znacznej części spośród nich udało się polepszyć oceny z przedmiotów, których uczyli się w ramach korepetycji. Dodatkową motywacją do nauki okazały się być nagrody sponsorowane przez: Sołtysa Grzegorza Reka, Radnego Gminy Żukowo Józefa Kobielę, Dyrektora ZPG i SP w Leźnie Beatę Białą-Grzędzicką oraz Szkolne Koło Caritas. Na koniec każdego semestru nagrodzone zostały cztery osoby, które osiągnęły największy postęp z przedmiotu realizowanego w ramach akcji SIK. Dużym sukcesem było także zebranie znacznej liczby korepetytorów. W I semestrze roku szkolnego 2011/2012 korepetycji udzielało 26 korepetytorów, w tym 19 uczniów, wolontariuszy i sympatyków SKC. Natomiast w drugim 27 korepetytorów, w tym aż 12 dorosłych.

 

            Przed Szkolnym Kołem Caritas w Leźnie stoją kolejne wyzwania związane z kontynuacją akcji SIK w nowym roku szkolnym. Wolontariusze z pewnością dołożą wszelkich starań, aby i tym razem nie zabrakło korepetytorów dla potrzebujących pomocy edukacyjnej uczniów Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie. 

 

Opiekun Szkolnego Koła Caritas

Aleksandra Lew-Kiedrowska