Od około miesiąca pan  Adam Lauteszlager –  uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole biorący aktualnie udział w programie PARTNER III – odbywa trening zawodowy w ramach symulatora pracy. Do jego zadań należy przede wszystkim dbanie o porządek na terenie ośrodka Caritas. Współpracuje w tym zakresie z pracownikiem gospodarczym WTZ, który bardzo chwali sobie pomoc pana Adama. Uczestnik z chęcią wykonuje powierzone mu zadania. Bardzo solidnie i z dużym zaangażowaniem podchodzi do swoich obowiązków. Widać, że praca sprawia mu przyjemność. Jest przy tym bardzo samodzielny.

Program „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” jest współfinansowany ze środków PFRON.