W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca)  – Dzień Świętości Życia i solidarności z życiem, zwłaszcza tym najbardziej zagrożonym w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej odbyły się diecezjalne uroczystości święta. W liturgię włączyli się klerycy Gdańskiego Seminarium Duchownego wraz z księżmi moderatorami, przedstawiciele grup zaangażowanych w obronę życia, siostry i matki DSMC. Podczas uroczystości ponad 60 osób podjęło duchową adopcją dziecka poczętego.