Raz w tygodniu w trąbkowskiej placówce Caritas Archidiecezji Gdańskiej prowadzone są zajęcia relaksacyjne z elementami światłoterapii.
Szczególnie te zajęcia upodobały sobie dzieci z grup rewalidacyjnych z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Ciemność, zmieniające się barwy, zapachy, muzyka pozwalają dotrzeć w sferę wyobraźni i marzeń podopiecznych. Podczas terapii uczniowie tej niezwykłej szkoły mają możliwość odbierania bodźców wzrokowych, dotykowych, zapachowych i słuchowych, które nie zawsze odczuwają i rozumieją w świecie rzeczywistym. Dzięki dobrze wyposażonej placówce w specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, podopieczni pełniej mogą doświadczać otaczający świat. Prowadzona relaksacja zbliża terapeutów do wychowanków, pozwala na lepszy kontakt, zwiększa zaufanie. Atrakcyjność zajęć i ich wyjątkowość podkreślają wolontariusze ośrodka, którzy nie omijają żadnych zajęć. To nie tylko praca i terapia ale też świetna zabawa.