Dzień pierwszy kolonii w Warzenku, czyli spisanie kontraktu, zapoznanie z obowiązującymi zasadami, wieczór integracyjny z zabawami – tworzenie maszyny złożonej ze wszystkich członków grupy, prezentacja świetlicy i nadanie jej nazwy nawiązującej do motywu przewodniego kolonii „Superbohaterów”.

Kolonia była współfinansowana przez Miasto Gdańsk w ramach projektu „Wakacje Świetliczaków”
Oraz przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.