Podsumowaliśmy nasz udział w wydarzeniu Retro Dolne Miasto. Doceniliśmy pracę naszych podopiecznych, którzy zaangażowali się w pracę na festynie i obdarowaliśmy ich paczuszkami przzyborów szkolnych. Dziękujemy za Waszą pracę!