Nasza świetlica wzbogaciła się o nowych wolontariuszy – panią Krystynę i jej psa terapeutę Faustyna. Na razie jesteśmy na etapie integracji i zapoznawania się z Faustynem, ale idzie nam bardzo dobrze. Wszystko wskazuje na to, że będzie nam się dobrze razem pracowało.

Działania finansowane przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej i Urząd Miasta Gdańsk.

zdjęcia: A. Umińska