Na dzisiejszej lekcji j. angielskiego uczyliśmy się nazw krajów europejskich i ich stolic. Nie było to proste zadanie, bo Alvaro poprosił nas, abyśmy dopasowali nazwę kraju w języku angielskim do właściwej flagi. Pokazał nam również kilka najsłynniejszych budowli z kilku wybranych krajów, a my musieliśmy je nazwać i powiedzieć w której europejskiej stolicy się znajdują. Nasza wiedza została sprawdzona również podczas quizu, w którym wypadliśmy całkiem nieźle.

Działania finansowane przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej i Urząd Miasta Gdańsk.Świetlica Dobra – countries in Europe