Dzisiejsze zajęcia były wyjątkowe, bo rozpoczęliśmy cykl zajęć, podczas których poznawać będziemy Mądre bajki z całego świata, które powstały w ramach projektu edukacyjnego Kulczyk Foundation pod szyldem „Efektu Domina”. Wysłuchaliśmy bajki o Piotrusiu, którą czytała Dominika Kulczyk. Uświadomiło nam to, jak bardzo ważne jest dbanie o drugiego człowieka i gotowość do niesienia mu pomocy. Po krótkiej rozmowie na ten temat pokolorowaliśmy ilustrację do bajki i wysłuchaliśmy krótkiego wierszyka będącego jej streszczeniem. A cały czas towarzyszyła nam Rodzina Miśków, która wspierała nas również w ćwiczeniu poprawnej komunikacji.
 
Działania finansowane przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej i Urząd Miasta Gdańsk. Rodzina Miśków to projekt w ramach Fundacji ETOH, którego celem jest wypracowanie nowych narzędzi i procedur do pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.
 
zdjęcia: A. Umińska