17 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.

 

Według raportu Komisji Europejskiej 26% dzieci w Polsce żyje w ubóstwie. Nie gdzieś daleko ale tu „po sąsiedzku”.

 

To Wojtek, uzdolniony sportowo, który reprezentuje swoją szkołę na wielu zawodach sportowych. Jego i brata wychowuje mama – wdowa. Ojciec zginął zagranicą, nie był ubezpieczony i teraz rodzinie nie przysługują żadne świadczenia.  Utrzymują się jedynie z zasiłków.

 

To Ola, uzdolniona plastycznie, która jednak nie ma wielu szans na to, by rozwijać swoje zainteresowania. Jej młodsza siostra jest poważnie chora, choroba wymaga wielu nakładów finansowych a w domu wychowuje się 8 dzieci.  Pracuje tylko ojciec i ma problemy z podjęciem stałej pracy.

 

To Darek, który ma trójkę  rodzeństwa a mama samotnie wychowuje dzieci utrzymując się tylko ze świadczeń alimentacyjnych.

 

 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem przypomina nam, że problem ubóstwa dotyczy nas wszystkich i że nie powinniśmy przechodzić wobec niego obojętnie. Przeciwdziałać ubóstwo mogą ci, którzy posiadają zasoby materialne i intelektualne, jak i ci, którzy tych zasobów nie mają – nie potrzeba naprawdę wiele by pomóc.

 

Program stypendialny SKRZYDŁA daje możliwość wsparcia konkretnego dziecka, jest  indywidualną pomocą dziecku w konkretnej sytuacji. Ma wyrównać jego szans edukacyjne, sprawić by, mimo napotykanych trudności, miało taki sam życiowy start jak rówieśnicy. Imiona uczniów zostały zmienione, ich historie są prawdziwe, realna może by także Twoja pomoc tym dzieciom.