W Dniu Osób Ubogich zaprosiliśmy naszych bliźnich na wspólny obiad do Sopockiej Jadłodajni.
Spotkaniu przewodził Arcybiskup Tadeusz Wojda, Biskup Pomocniczy Wiesław Szlachetka oraz Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej ks. Janusz Steć.
Każdy z przybyłych gości otrzymał również paczkę, której przygotowaniem zajęły się Szkolne Koło Caritas.
Dzień Osób Ubogich powstał z inicjatywy Papieża Franciszka w 2016 roku.
Jest on swego rodzaju prowokacją dla naszych serc.
Jak mówi Papież Franciszek :,,obecność ubogich wśród nas jest ciągła, ale nie może doprowadzić do przyzwyczajenia, które staje się obojętnością, lecz powinna zaangażować nas do bezwarunkowego dzielenia się życiem. Biedni nie są osobami „zewnętrznymi” dla wspólnoty, ale są braćmi i siostrami.”