Światowy Dzień Świadomości Autyzmu- to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Kataru w osobie Jej Wysokości Mozah, małżonki emira Hamada ibn Chalifa as-Seni. Święto to zastało  ustanowione w 2007 roku przez Zgromadzenie  Ogólne ONZ, by zwrócić uwagę na dyskryminację i izolację ludzi dotkniętych autyzmem i ich najbliższych.

Obchody Dnia Autyzmu mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem. Symbolem solidarności z osobami autystycznymi jest kolor niebieski.

Autyzm jest obok m. in. chorób nowotworowych i cukrzycy, jednym z najpoważniejszych zdrowotnych zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku. To  także przypadłość, która zalicza się do grupy symptomów zwanych wycofaniem, czyli unikaniem kontaktu ze światem zewnętrznym- z ludźmi i otoczeniem. Autyzm to zaburzenie układu nerwowego, które u każdego chorego objawia się inaczej. Jednak wspólnym mianownikiem są trudności w okazywaniu uczuć, komunikacji z innymi, a także problemy z integracją bodźców. Zaburzenie to występuje cztery razy częściej u chłopców niż u dziewczynek. W Polsce na autyzm cierpi dziś ponad 30 tys. osób ( w tym 20 tys. dzieci oraz 10 tys. osób dorosłych).

Autyzm diagnozowany jest najczęściej w okresie dzieciństwa, ale wbrew obiegowej opinii nie występuje tylko w tym okresie rozwoju człowieka.

Cechą charakterystyczną tego zaburzenia jest to, że do pewnego momentu nie dają żadnych istotnych objawów- wszystko wskazuje, iż dziecko rozwija się prawidłowo.

Zapewne zadajemy sobie pytanie „Jak funkcjonują osoby z autyzmem?”. Osoby te mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych a wręcz izolują się od innych oraz prezentują sztywne i stereo- typowe wzorce zachowań. Wykazują trudności w integracji ze środowiskiem, są nadwrażliwe na bodźce smakowe, dźwiękowe, dotykowe, słuchowe czy wzrokowe. Ich zachowania  bywają dla otoczenia niezrozumiałe.

Osoby z tym zaburzeniem potrzebują przede wszystkim dużej uwagi i akceptacji.

Obchodząc co roku  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, trzeba dać tym osobom szansę na zbudowanie relacji z innymi, na życie w społeczeństwie, a nie skreślać ich na margines.

Literatura na temat autyzmu jest bardzo bogata, podajemy kilka podstawowych pozycji; Ewa Pisula „Autyzm- przyczyny, symptomy, terapia”. Pani dr Wiliam Shaw przedstawia Autyzm – więcej niż podstawy, a także Tara Delaney ukazuje w swojej książce gry i zabawy dla dzieci z autyzmem. Literatura na temat autyzmu dostępna jest w księgarniach a, także można zamówić przez Internet, polecam. Oprócz literatury dostępne są poradniki dla rodziców dzieci dotkniętych autyzmem, a także, poza literaturą i poradnikami, ciekawe filmy (np.„ Adam” „Dziewczyna z szafy”).

Obecnie, w naszej placówce z 8 uczestników z zaburzeniem ze spectrum autyzmu. Podopieczni w ramach indywidualnych programów korzystają ze wsparcia specjalistów, rehabilitacji, hipoterapii, dogoterapii, basenu. Najistotniejsze jest, aby osoby z autyzmem, mają odpowiednie warunki, aby odnaleźć się w naszym społeczeństwie.

Wspierajmy się nawzajem!

AUTOR TEKSTU: Agnieszka Lesiak-Janca