Szkolne Koło Caritas z Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi miało konkretny pomysł na ten dzień.

Dnia 06.01.2010 roku SKC ogłosiło w szkole akcję „Wszystkie Misie Świata”, która miała na celu zbieranie niezniszczonych „pluszaków” dla małych pacjentów w szpitalu na Światowy Dzień Chorego (11.02.2010).

Akcja zakończyła się 09.01.2010 roku zebraniem 70 maskotek. Wolontariusze przygotowali identyfikatory do maskotek, celem wpisania imion dzieci. Wspólnie z opiekunem SKC zakupili słodycze i przygotowali się do spotkania z dziećmi.

W dniu 11.02.2010 roku wolontariusze SKC Gimnazjum nr 1 w Rumi udali się na wizytę do Szpitala w Wejherowie na I i II oddział pediatrii, aby w tym dniu odwiedzić małych pacjentów i poprzez rozmowę, i zabawę łączyć się z dziećmi w chorobie i cierpieniu, celem zrozumienia przeżyć każdego z nich.

To doświadczenie stworzyło więź empatii, przyjaźni i życzliwości z pacjentami w różnym wieku (od półrocznych do 15-letnich) oraz mile zaskoczyło Służbę Zdrowia.

Każde dziecko poprzez wpisanie jego imienia na ofiarowanej maskotce zyskało nowego przyjaciela.

 Wolontariusze z Gimnazjum swoją postawą zasługują na wyróżnienie za odpowiedzialność i skuteczność działania oraz za podejmowanie różnych działań wolontarystycznych na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego. Ich postawa zachęca rówieśników do działań prospołecznych.

Po każdej przeprowadzonej akcji wolontarystycznej zdolni są do własnej refleksji i odczuwają pełną radość z tego doświadczenia, co otwarcie wyrażają dzieląc się swoimi myślami.