„Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

Ewangelia wg Świętego Mateusza

Pozdrawiamy -Kasztany-