Drodzy Państwo,

 

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej pamiętając o dzieciach dotkniętych w bieżącym roku klęską powodzi pragnie przygotować dla nich paczki świąteczne. Chcemy przekazać małym powodzianom słodycze i upominki.

 

Honorowy patronat nad akcją „Świąteczny uśmiech dla dzieci powodzian” objęła Pani Elżbieta Płażyńska.

 

W ramach akcji prowadzona będzie zbiórka artykułów – słodyczy, przyborów szkolnych, gier, maskotek. Wolontariusze w najbliższy weekend będą w marketach zbierali dary od ludzi o wrażliwych sercach.

 

Pragniemy przygotować 800 paczek – chcemy osłodzić święta 800 dzieciom dotkniętym trudnym przeżyciem powodzi.

 

Transport z paczkami świątecznymi zostanie wysłany na teren Diecezji Sandomierskiej w dniach 15-17 grudnia. W tych dniach uczniowie kilku szkół otrzymają prezenty będące jednocześnie wyrazem pamięci o ich bolesnych doświadczeniach, przyjaznym gestem w ich kierunku.

Ponieważ potrzeby lokalne są znaczne, dla przeprowadzenia akcji musimy pozyskać nowych darczyńców i ofiarodawców. Dlatego też zapraszamy Państwa – właścicieli sklepów, hurtowni, producentów –  do włączenia się w dzieło obdarowywania małych powodzian, w dzieło malowania uśmiechu na ich stroskanych buziach.

 

Prosimy o pomoc w przygotowaniu paczek poprzez:

 

– przekazanie środków finansowych przeznaczonych na zakup artykułów żywnościowych – słodyczy na nr konta 03 1160 2202 0000 0000 6189 5965 z dopiskiem „świąteczny uśmiech dla dzieci powodzian”

 

oraz

 

– przekazanie darów rzeczowych będących w Państwa gestii (w celu ustalenia szczegółów przekazania prosimy o kontakt pod nr telefonu 58/ 555 78 78). 

 

 

Za włączenie się w akcję już dziś, w imieniu obdarowanych, serdecznie dziękuję.

 

Ks. Janusz Steć, Dyrektor