Każdy dziś może naśladować św. Mikołaja, który uczy nas dostrzegania drugiego człowieka, a szczególnie „najmniejszego” i obdarowywania różnymi podarunkami.

Dziękujemy przedstawicielom Policji za wrażliwe serce i dary dla mam i dzieci.

Niech Pan wynagrodzi łaskami i błogosławi w niełatwej pracy.