prowadzonych przez dwa ośrodki diecezjalne Caritas w Gdańsku i w Sopocie. W dniach 03-12.01.2008 dwie grupy uczestników wyjechały na dziesięciodniowe warsztaty do ośrodka szkoleniowo–kolonijnego Caritas w Warzenku. Podczas zajęć prowadzonych przez psychologów i doradców zawodowych poznawali swoje mocne strony, uczyli się przygotowywać dokumenty aplikacyjne, zdobywali wiedzę na temat różnorodnych metod poszukiwania zatrudnienia a także odwiedzali instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy dla osób niepełnosprawnych. W ramach czasu wolnego obie grupy zostały zaproszone do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical Footloose. Na początku roku zapadła decyzja o przedłużeniu projektu do dnia 30.06.2008. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych edycjach szkoleń (w okresie od lutego do czerwca 2008) proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy. Szczegółowe informacje: OŚRODEK DIECEZJALNY SOPOT, Al. Niepodległości 632, 81-855 Sopot, tel. 0 58 555 19 00, e-mail: sopot@188.caritas.pl oraz OŚRODEK DIECEZJALNY GDAŃSK, ul. Jesionowa 6, 80-261 Gdańsk tel. 0 58 345 47 96, e-mail: gdansk@188.caritas.pl. Szkolenia prowadzone są dla osób posiadających aktualne orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Projekt finansowany jest ze środków EFS, PFRON i Caritas Polska.