Nowy rok kalendarzowy- 2017, rozpoczeliśmy w naszej placówce bardzo intensywnie. Zaraz po powrocie z przerwy światecznej , udaliśmy się do kościoła w Ełaganowie, którym opiekuje się nasz katecheta- ks.Jarosław, na wspólne kolędowanie. Następnie 11.stycznia ks. Jarosław gościł w naszej placówce na wizycie duszpasterkiej, na której mogliśmy się wspólnie pomodlić i prosić o dobry rok dla wszystkich podopiecznych, ich rodzin oraz pracowników. Ostatni dzień przed feriami zimowymi był dla naszych podopiecznych wyjątkową atrakcją! Udaliśmy się na kulig zimowy! Jechaliśmy na saniach, które prowadziły konie. potem mogliśmy upiec kiełbaski na ognisku. To był wspaniały dzień! Życzymy naszym podopiecznym udanego wypoczynku!