W naszej świetlicy w Borkowie w styczniu dzieci w ramach programu zajęć profilaktycznych miały okazję obejrzeć film o historii Polski od czasów powstania państwa. Chętnie rozmawiały na temat dawnych stolic Polski. Przygotowując się do Dnia Babci i Dziadka wykonały kartki okolicznościowe.

W tym roku w świetlicach żukowskich realizowany jest program „Od wolności do wdzięczności” nawiązujacy do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zajęcia odbywają się dzięki wsparciu finansowemu z Gminy Żukowo.