Minął już miesiąc odkąd uczestnicy projektu ”Druga Szansa Gdańska” podjęli wyzwania, jakim są staże zawodowe. Pojawiły się pierwsze trudności, z którymi jednak – ku radości trenerów – uczestnicy dobrze sobie radzą. Coache są i służą radą lub wsparciem, jednak stoją z boku bo to czas najważniejszego testu dla samych zainteresowanych.

Firmy, w których realizowane są staże zawodowe okazały się miejscami przyjaznymi, gdzie uczestnicy mogą wykorzystać umiejętności nabyte podczas szkoleń. Wyrazy uznania należą się trenerom zawodów, którzy czuwają bezpośrednio nad naszymi stażystami. Są to osoby bardzo wyrozumiałe i cierpliwe, chętnie dzielące się swoim doświadczeniem.