Wreszcie przebrnęliśmy przez rekrutację pracowników do projektu „Druga szansa”. Zgromadziliśmy fantastycznych ludzi i wystartowaliśmy z kolejnym etapem.  W dniu 2 lutego 2011 r. zespół realizujący projekt uczestniczył w szkoleniu poprowadzonym przez Panią Małgorzatę Niemkiewicz  – inicjatora, pomysłodawcę i menagera projektu „ Na Fali”  Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Pani Małgorzata Niemkiewicz przybliżyła nam wypracowane modele pracy z osobami długotrwale pozostającymi bez zatrudnienia, podkreślając indywidualne podejście do beneficjenta. Następnie kierwonik projektu  Jolanta Kruk opowiedziała o założeniach naszego nowego przedsięwzięcia, w którym odbiorcami działań będą młodzi ludzie w wieku 18-25 lat.  Z różnych przyczyn znaleźli się oni poza systemem edukacji, co w konsekwencji znacznie obniża ich szansę na możliwość podjęcia zatrudnienia. Uczestnicy szkolenia wspólnie zastanawiali się nad specyfiką grupy oraz efektywnymi metodami pracy z młodymi ludźmi zagrożonymi dalszym wykluczeniem społecznym. Kolejną osobą zaangażowaną w projekt jest pani Justyna Rozbicka, która podzieliła się z nami swoim bogatym doświadczeniem coachingowym i udzieliła cennych wskazówek do pracy. Pani Justyna w projekcie Druga Szansa będzie superwizować zespół i wspierać merytorycznie codzienne działania coachy. Pod koniec zajęć spotkaliśmy się z Panią Olą Kutz – psychologiem. Dzięki Pani Oli udało nam się poznać konkretne przykłady form pracy z młodzieżą, a nasz aktywny udział w ćwiczeniach niewątpliwie był cennym elementem integracji zespołu.