Etat: cały etat na umowę o pracę

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie
 • Minimum 4 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku specjalisty w obszarze kadr i płac
 • Bardzo dobra znajomość prawa pracy, przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej,  PFRON oraz podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Doświadczenie w rejestracji i rozliczaniu czasu pracy
 • znajomość systemu do obsługi kadrowo-płacowej Expertis (mile widziana)
 • znajomość programu Płatnik
 • znajomość pakietu MS Office
 • samodzielność, dokładność, sumienność
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywności i zaangażowania w pracy
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Obowiązki:

 • obsługa kadrowo-płacowa pracowników
 • sporządzanie list płac- naliczanie i wypłata wynagrodzeń dla pracowników z umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych
 • rozliczanie ewidencji czasu pracy
 • rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich
 • kontrola terminowości badań lekarskich
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PDOF, PFRON, GUS
 • reprezentowanie firmy w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, GUS, Urząd Skarbowy, PIP)
 • Prowadzenie dokumentacji personalnej związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Przygotowywanie niezbędnych zaświadczeń dla pracowników

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
 • Możliwość korzystania z benefitów oraz ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość rozwoju zawodowego

 

 Kontakt:

gdansk@caritas.gda.pl 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”