Gdańska Caritas i tym razem wsparła

 

Wczoraj do Caritas-Spes we Lwowie wysłaliśmy pierwszą część darów. Akcja zorganizowana przez Gdańską Caritas oraz Kolegiatę Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni polegała na zbiórce środków opatrunkowych dla Ukrainy, która trwa do dnia dzisiejszego.

W każdej placówce Gdańskiej Caritas do specjalnie przygotowanych koszy zbierane były najpotrzebniejsze środki opatrunkowe m.in.: bandaże, bandaże elastyczne, kompresy gazowe, gaza opatrunkowa, plastry, chusty trójkątne, rękawiczki jednorazowe, woda utleniona.

Dzięki ofiarności mieszkańców Archidiecezji Gdańskiej ilości środków były tak duże, że w przygotowania do wysyłki zaangażowali się również pracownicy Centrali Caritas w Sopocie.

Za złożone dary składamy serdeczne Bóg zapłać!

 

Wiadomość e-mail od Dyrektora Caritas-Spes we Lwowie

„Szczęść Boże

Bardzo dziękuję za zorganizowanie pomocy. Zapewniam, ze zostanie ona wykorzystana, bo jest w takiej pomocy potrzeba.  A sytuacja w kraju ciągle nie pewna.

Dziękuję

Z darem modlitwy

Ks. Wiesław Dorosz

Dyrektor Caritas-Spes

Archidiecezji Lwowskiej”