„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

                                                                                                                                                                                            – Jan Paweł II

 

06 lutego 2012 r. w Centrum Pomocowym Caritas im. Jana Pawła II odbyło się spotkanie Wolontariuszy.

Gośćmi specjalnymi byli Wolontariusze z Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku:
Pani Halina Pawłowska i Pan Lucjan Szarmach. Podzieli się Oni z nami swoim bogatym doświadczeniem i opowiedzieli o pracy w Hospicjum. W trakcie rozmów poruszonych zostało wiele tematów, także tych trudnych i problematycznych, z którymi stykamy się w pracy wolontaryjnej. Wspólne spotkanie,  było okazją do wymiany doświadczeń i wzajemną inspiracją do dalszej pracy.

Przy tej okazji chcemy podziękować Wolontariuszom Centrum Pomocowego Caritas za Waszą pracę, trud, zaangażowanie i pomoc. Cieszymy się, że jesteście  z nami!