Pandemia dosyć mocno krzyżowała Nasze plany i tak świąteczno-noworoczne spotkanie przypadło Nam na koniec lutego.
Rozpoczęliśmy je modlitwą, w sercach mając Naszych Sąsiadów z Ukrainy. Wspomnieliśmy również wszystkich wolontariuszy, którzy z różnych powodów nie mogli się dziś z Nami spotkać.
Tak działa Nasza wolontariacka rodzina ❤.
Zdjęcia/ Tekst: N. Regosz