Coroczne spotkanie wigilijne pracowników CARITAS Archidiecezji Gdańskiej odbyło się w piątek 18 grudnia 2015 r. w Refektarzu pocysterskim na terenie Gdańskiego Seminarium Duchownego.

Na przybyłych gości czekała uroczo przystrojona ogromna choinka, a powitał Ks. Piotr Brzozowski Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Seniorki z Domu Seniora im. Jana Pawła II w przedstawieniu „Wigilia Polska” przypomniały nam świąteczne tradycje i przybliżyły kilka ciekawostek związanych z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia w odległych czasach. W świąteczny klimat wprawiły nas przepięknie wykonane przez dziewczyny z Gdańskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fahrenheita kolędy.

    Po części artystycznej nadszedł czas na przypomnienie najważniejszych wydarzeń mijającego roku, którego dokonał Ks. Janusz Steć, Dyrektor CARITAS Archidiecezji Gdańskiej.

Bardzo uroczystym momentem spotkania było wręczenie pracownikom Orderów XXV-lecia Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Następnie odczytana została Ewangelia. Jego Ekscelencja  Ks. Biskup Wiesław Szlachetka, po poświęceniu opłatka zwrócił się do zebranych pracowników dziękując im za zaangażowanie, z jakim realizują posługę miłosierdzia wobec potrzebujących.

Zaraz potem wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia, po których nastąpiło wspólne spożywanie wieczerzy.