W gościnnych progach Gdańskiego Seminarium Duchownego w czwartkowy wieczór 18 grudnia 2008 r. odbyło się doroczne spotkanie wigilijne pracowników CARITAS Archidiecezji Gdańskiej.
Tuż po godz. 17.00 rozpoczęła się pierwsza część spotkania, którą prowadziła Małgorzata Niemkiewicz – Sekretarz Zarządu. Wśród zgromadzonych osób mieliśmy zaszczyt gościć JE Ks. Bpa Zygmunta Pawłowicza.
Początek spotkania miał artystyczny charakter: Pan Jerzy Kiszkis ? znany gdański aktor – prezentował poezję Ks. Jana Twardowskiego – teksty związane z Bożym Narodzeniem. Pomiędzy tekstami mieliśmy okazję wspólnie pokolędować. Dzięki pięknemu akompaniamentowi fortepianu, za którym siedział Kleryk Wojciech Kuliński, kolędy brzmiały pięknie i dostojnie, acz ciepło i rodzinnie.
Po części artystycznej głos zabrał Ks. Ireneusz Bradtke – Dyrektor – dokonując rocznego podsumowania działań gdańskiej Caritas. W krótkim wystąpieniu Ks. Dyrektor podkreślał istotę działalności Caritas odwołując się do encykliki papieża Benedykta XVI „Deus Caritas Est”.
Kolejna część spotkania to moment wręczania Nagrody Dyrektora ?Pracownik Roku?. Z rąk Ks. Biskupa nagrodę odebrał wieloletni pracownik Centrum Jana Pawła II ? Pan Mirosław Litwiński. Decyzję kapituły gromkimi oklaskami przyjęli zgromadzeni na sali współpracownicy. Moment był tym bardziej wzruszający, że ze względu na stan zdrowia Pan Mirosław musi zrezygnować z pracy zawodowej. Był to więc również moment podziękowania Panu Mirosławowi za lata służenia człowiekowi w jesieni życia.
Następnie Ks. Krzysztof Sagan – V-ce Dyrektor – odczytał fragment Ewangelii wg św. Łukasza, po którym poproszono o przemówienie Ks. Bpa Pawłowicza. Zestawiając Caritas i betlejemski żłóbek Ks. Bp wskazał na Miłość kierowaną do człowieka, do każdego człowieka.
Po wypowiedzi Ks. Pawłowicza nastąpił moment kulminacyjny – dzielenie się opłatkiem. Wszyscy składali sobie serdeczne życzenia, wiele twarzy przyoblekło się w radosne uśmiechy, w niektórych oczach stanęły łzy.
Zakończeniem spotkania było wspólne wieczerzowanie – spożywanie wykwintności przygotowanych pod kierownictwem Pani Danuty Tomaszewskiej przez pracowników oraz wolontariuszy sopockiej stołówki Caritas oraz przez Panie uczestniczące w projekcie „Furtka”.
Spotkaniu towarzyszyła atmosfera serdeczności i przyjaźni. Następne – już za rok!