W dniu 18 lipca br. zrealizowane zostało spotkanie w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Szymbarku – powiat Kartuski. Celem spotkania było przedstawienie założeń projektu, wyników testowania Modelu oraz przedstawienie możliwości wdrożenia modelu w ramach działań organizacji, w tym wskazanie ścieżki finansowania dla tychże działań. Podczas spotkania podjęto również temat organizacji spotkania upowszechniającego w powiecie kartuskim dla przedstawicieli powiatu, gminy, wydziałów edukacji, PUPów oraz osób i organizacji bezpośrednio pracujących z młodzieżą. Spotkanie było również bardzo dobrą okazją do nawiązania współpracy miedzy organizacjami oraz wymiany doświadczeń w realizacji projektów.