Już po raz trzeci Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie zorganizował Spotkanie  Seniorów, które odbyło  się 11 lutego 2012 r.  Patronat nad spotkaniem objął  Burmistrz Gminy Żukowo. Współorganizatorami spotkania byli Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Żukowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Żukowie. Zaproszenie przyjęło około 200 Seniorów, którzy wspaniale bawili się przy muzyce zespołu Hotline.