We wtorek 20 lipca 2010 odbyło się kolejne spotkanie Grupy Zarządzającej projektem „Druga szansa”. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Partnera oraz przedstawiciele Lidera.  Poruszono kwestie dotyczące aktualnych działań mających na celu realizację projektu.  Przedstawiono plan opracowania modelu. Omówiono również harmonogram realizacji projektu w poszczególnych etapach.  Spotkanie zakończyło się podsumowaniem przyjętych założeń związanych z tworzeniem wstępnej wersji modelu zindywidualizowanego kształcenia zawodowego.