Miesiąc szkoły już prawie za nami. Czas na dobre ruszyć z działaniami Szkolnych Kół Caritas. Z tą myślą w ostatni piątek w odbyło się spotkanie organizacyjne opiekunów SKC. Tym razem skorzystaliśmy z gościnności Centrum Pomocowego im. Jana Pawła II. Po krótkiej modlitwie w kaplicy zebraliśmy się wszyscy w stołówce, gdzie czekało już na nas przygotowane przez pracowników Centrum ciasto. Podczas spotkania ks. Piotr przedstawił ramowy plan pracy SKC na najbliższy rok szkolny. Następnie Dorota Kropińska, która od początku września pełni funkcję koordynatora wolontariatu, przypomniała zebranym zasady działania programu „Skrzydła” – omawiając szczegółowo procedury składania wniosków oraz zachęcając do promocji programu. Na zakończenie uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznania się z dostępnym w Centrum Wolontariatu „Podręcznikiem opiekuna Szkolnego Koła Caritas” – zawierającego, poza wprowadzeniem teoretycznym, bardzo rozbudowaną i ciekawą część praktyczną z propozycją konkretnych zajęć dla wolontariuszy SKC.
Bardzo dziękujemy wszystkim opiekunom, którzy zdołali przybyć na piątkowe spotkanie. Cieszymy się, że zebrana grupa była tak liczna.
Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania pracownikom Centrum Pomocowego im. Jana Pawła II, którzy zadbali o smacznie zastawione stoły.