Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!

Wczoraj w warsztacie w Łapinie odbyło się spotkanie wigilijne, na którym obecni byli rodzice uczestników WTZ, Ks. Dziekan Józef Nowak, Ks. Tomasz Kosewski  zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pan Tomasz Kroll sołtys Wsi Łapino, Pan Zdzisław Leszkowski radny Gminy Kolbudy, Pan Wiesław Rusiecki Przewodniczący Rady Gminy, Pan Andrzej Gajowniczek Nadleśniczy z Nadleśnictwa Kolbudy oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Kolbudy oraz  GOPS w Kolbudach. Spotkanie rozpoczęliśmy odczytaniem fragmentu Ewangelii św. Łukasza, pobłogosławieniem opłatka i odśpiewaniem kolędy. Po oficjalnych przemówieniach wszyscy podzielili się opłatkiem wigilijnym i poczęstowali potrawami wigilijnymi.

Gorące podziękowania ślemy rodzicom, opiekunom naszych podopiecznych, którzy przyłączyli się do przygotowania spotkania opłatkowego. Dziękujemy za ciasta, owoce, słodycze!