Mija kolejny rok współpracy terapeutów z osobami niepełnosprawnymi w ramach projektu „Samodzielni-sprawni” pod patronatem Caritas. Odbywające się zajęcia dotyczyły spotkań indywidualnych i grupowych, gdzie starano się rozwijać zainteresowania i rozwiązywać niektóre problemy. A w ramach rekreacji korzystano z wyjść do kina, kręgielni, na basen lub masaże niwelujące codzienne zmęczenie. Cieszymy się, że kilkoro uczestników podjęło w tym czasie pracę, a co najważniejsze nadal ją utrzymuje. Na przedświątecznym, wigilijnym spotkaniu mieliśmy możliwość uczestniczenia we wspólnej, podsumowującej rozmowie.  Gratulujemy wszystkim przełamywania zahamowań i życzymy większej wiary we własne możliwości. Na koniec drukujemy dwa wiersze napisane przez utalentowanego uczestnika projektu Pana Dariusza Kaczmarka.

POWIEDZ MI.                                                                     CZAS.

Nie wiem                                                                            Godzina, minuta, sekunda.

czy żyć z piętnem tym?                                                        Życie ucieka.

Nie wiem                                                                            Poczekaj.

czy mieć piękne sny?                                                           Jeszcze nie czas.

Nie wiem                                                                            Na to by się zakochać.

czy żyć tak jak ty?                                                               Jest czas.

                                                                                         Na to by się spotkać.

Jestem zabawny,

niepełnosprawny,

naiwny,

dziecinny,

mały wzrostem.

 

Czy to proste?

Żyć z piętnem tym,

mieć piękne sny,

żyć tak jak ty.

Nie wiem.

Powiedz mi.