Przed tygodniem odbyło się spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas. Jak co roku na początku września zebraliśmy się w Centrum Pomocowym Caritas im. Jana Pawła II, aby wspólnie omówić plan pracy SKC na najbliższy rok szkolny i pomodlić się o Bożą opiekę nad wszystkimi działaniami, jakie będziemy w tym czasie podejmować.

Serdecznie dziękujemy wszystkim opiekunom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie oraz Dyrekcji i Pracownikom CPC im. Jana Pawła II za gościnę.