W dniu 27 września 2016 zostaliśmy zaproszeni na spotkanie prężnie działającego na terenie Gdyni mikropartnerstwa, powołanego przez panią Annę Dukowską reprezentującą gdyńskie Laboratorium Innowacji Społecznych w ramach tworzenia pomorskich rekomendacji dla osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Gospodarzem spotkania był pan Łukasz Rąpała, również pracownik Laboratorium, który od kwietnia 2015 roku prowadzi „Wymiennikownię”, powszechnie dostępne miejsce przeznaczone dla młodzieży, umożliwiające młodym mieszkańcom Gdyni i okolic rozwój zainteresowań i pasji. Zajęcia, które odbywają się w Wymiennikowni (warsztaty taneczne, kulinarne, sesje gier planszowych czy nauka gry na instrumentach) prowadzi zarówno sama młodzież jaki specjaliści. Ideą, która przyświeca miejscu, jest wspólne kreowanie przestrzeni wymiany pomysłów, talentów, doświadczeń i pozytywnej energii.

W spotkaniu Mikropartnerstwa gdyńskiego, które zebrało się w celu omówienia powstałych dotychczas w ramach warsztatów rekomendacji, uczestniczyli przedstawiciele Laboratorium Innowacji Społecznych/Wymiennikowni, Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, Młodzieżowego Centrum Kariery, Ośrodka Szkolenia Zawodowego – OHP w Gdyni, Fundacji Fairart (projekt „Artonautyka”), Zespołu Placówek Specjalistycznych – Placówki Animacji Środowiskowej „Starter” i Fundacji Gospodarczej. Do dyskusji włączyli się również przedstawiciele Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej reprezentujący Sopot, którzy zagościli na spotkaniu w Wymiennikowni.

Powtarzalność postulatów dotyczących ścieżek wsparcia i problemów prawnych, z którymi borykają się przedstawiciele w/w instytucji, prowadząc swoją działalność na rzecz aktywizacji zawodowej młodych ludzi, nakłoniła nas przyjrzenia się raz jeszcze wstępnej liście pomorskich rekomendacji. W wyniku wymiany myśli lista ta została wzbogacona o komentarze i kolejne pomysły, jednak ze względu na ograniczone możliwości czasowe temat nie został wyczerpany. Planowane jest już kolejne spotkanie gdyńskiego mikropartnerstwa w najbliższym czasie.