Przy wspólnym stole zebrani rozmawiali na temat szczególnych zadań, jakie niesie ze sobą działalność na rzecz chorych. Metropolita Gdański dziękował im za trud i serce wkładane w niesienie pomocy cierpiącym.