Od końca lutego trwają spotkania konsultacyjno-doradcze z ekspertem dla członków zespołów uczestniczących w projekcie „Razem mamy więcej – międzypokoleniowa aktywnosć na rzecz osób starszych”.

Celem spotkań jest owówienie projektów zrealizowanych przy okazji obchodów Dnia Babci i Dziadka oraz pomoc w przygotowaniu kolejnych inicjatyw dla seniorów, które odbędą się tuż po Świętach Wielkanocnych.

Spotkania odbywaja się osobno dla każdego zespołu – co pozwala na dokładną analizę sytuacji poszczególnych grup, z uwzględnieniem ich specyfiki oraz potrzeb i możliwości społecznoścli lokalnej, w której żyją.

Mamy nadzieję, że wspólne dyskusje przyniosą wiele ciekawych pomysłów na kolejne inicjatywy oraz kontynuację pracy zespołów już po zakończeniu projektu!