19 grudnia bieżącego roku udaliśmy z podopiecznymi Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II do spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku. Spotkanie zostało zorganizowanego w ramach realizowanego projektu „Samodzielni – Sprawni II”, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwiedzanie odbywało się z przewodniczką, dzięki której poznaliśmy bogatą historię tego miejsca. Mianowicie pierwszy spichlerz przy ulicy Chmielnej powstał na początku XVI w. Był to budynek murowanyz cegły gotyckiej.W 1553 roku właścicielami spichlerza byli Jan Schachmann i Paweł Lemke. W wykazie z 1620 roku podano szerokość magazynu wynoszącą 48 stóp (13,8 m), która nie zmieniła się do dziś. W 1631 roku pojawia się po raz pierwszy nazwa: „BlaueLamm”, czyli „Błękitny Baranek”.

Zwiedziliśmy następujące wystawy:

„Miasto pod miastem” – wystawa prezentująca wyniki wieloletnich badań archeologicznych w Gdańsku, charakterystykę prac terenowych oraz metody rekonstrukcji warunków życia oraz wyglądu mieszkańców dawnego Gdańska.

„Średniowieczna uliczka hanzeatycka” – rekonstrukcja uliczki z przełomu XIV i XV w. w mieście hanzeatyckim z warsztatami, kramami i łaźnią, a także z jego hałasem 
i zapachami.

„Gdańsk w świecie Hanzy” – ekspozycja prezentująca zabytki archeologiczne pozyskane w trakcie prac wykopaliskowych w historycznej części miasta, obrazujące potęgę handlową Gdańska oraz życie codzienne jego mieszkańców od okresu późnego średniowiecza do XIX w.

„Wyspa Spichrzów w Gdańsku” – ekspozycja poświęcona historii Wyspy Spichrzów
i badaniom prowadzonym tu przez archeologów.

Interesujące wystawy, film oraz anegdotki przewodniczki spowodowały, że czas upłynął nam bardzo szybko. Aż trudno było zachęcić naszych mieszkańców do powrotu. Zadowoleni, napełnieni bogactwem historycznym miasta Gdańsk wróciliśmy na Fromborską. Mamy nadzieję, że ta wyprawa pozostanie w naszej pamięci przez długi czas.