Caritas Archidiecezji Gdańskiej zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie pn. „SOW-Sieć Ośrodków Wsparcia Caritas dla osób z niepełnosprawnością”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Okres realizacji projektu: od dnia 01 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2022 r.     

Celem projektu jest zwiększanie/podtrzymywanie samodzielności 93 osób niepełnosprawnych z terenu woj. pomorskiego w okresie od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2022 roku poprzez prowadzenie stałych działań rehabilitacyjnych w placówkach na terenie województwa pomorskiego

Beneficjentami projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Wnioskodawcy aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Projekt zakłada prowadzenie rehabilitacji – codziennych zajęć (pon-pt), w godz. 16-20, w wym. 2h- 4h/dz. oraz w miarę potrzeb w soboty, w 6 placówkach CARITAS dla ON nie uczestniczących w zajęciach w WTZ. Rehabilitacja obejmować będzie:

– rehabilitację społeczną indywidualną i grupową;

– terapię logopedyczną i psychologiczną,

– rehabilitację ruchową na basenie,

– dogoterapia,

– stymulacja polisensoryczna,

– fizjoterapia w tym masaż taktylny,

– masaż dźwiękiem,

-terapia pedagogiczna,

– terapia SI,

– socjoterapia,

– jak również warsztaty edukacyjne dla rodziców

 

Miejsce realizacji zajęć w ramach projektu:

– Centrum Pomocowe Caritas im. św. ojca Pio, Gdynia ul. Jęczmienna 8

– Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II, ul. Fromborska 24

– Centrum im. św. siostry Faustyny, Rumia ul. Ks. Gierosa 8A

– Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki, Trąbki Wielkie ul. Pasteura 1

– Placówka pomocowa w Łapinie ul. Sienkiewicza 50

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej,

Sopot ul. Al. Niepodległości,

Tel 58 555 78 78, gdansk@caritas.gda.pl