Wielkanoc to czas radości i ciepła rodzinnego i w związku z tym wczoraj wszyscy spotkaliśmy się na śniadaniu wielkanocnym, na które zaprosiliśmy rodziców, opiekunów uczestników warsztatu. Spotkanie rozpoczęło się od pobłogosławienia pokarmu przez Ks. Dyrektora Janusza Steć oraz złożenia życzeń wszystkim zgromadzonym. Do życzeń dołączył się sołtys wsi Łapino Pan Tomasz Kroll.
Przy okazji uroczystej chwili, postanowimy nagrodzić 7 uczestników warsztatu za ich sumienną i rzetelną pracę, poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania oraz wzorowe wypełnianie obowiązków uczestnika WTZ.

Korzystając z okazji załączamy link do krótkiego reportażu z kiermaszu wielkanocnego, który odbył się 26 marca b.r., w Urzędzie Gminy Kolbudy.

http://www.kolbudy.gd.pl/?x=tv