Jak co roku w naszej placówce w Łapinie organizujemy świąteczne spotkanie dla rodziców uczestników warsztatu oraz przyjaciół placówki. Gośćmi, którzy nas zaszczycili w tym roku byli Ks. Prałat Józef Nowak, Proboszcz Parafii w Kolbudach, Ks. Bolesław Antoniów, Dyrektor Centrum Rehabilitacji im. Św. Stanisława Kostki w Trąbkach Wielkich, p. Tomasz Kroll Sołtys wsi Łapino oraz przedstawiciel Nadleśnictwa gm. Kolbudy. Po odmówieniu modlitwy i złożeniu życzeń przez zaproszonych gości wszyscy zasiedliśmy do stołu. Spotkanie to było również okazją wymiany informacji z rodzicami, opiekunami uczestników.

Całą uroczystość przygotowali uczestnicy i pracownicy WTZ.

Szczególne podziękowania składamy Panu Tomaszowi Kroll Sołtysowi wsi Łapino za pomoc w przygotowaniach uroczystości.