Wakacje właściwie już się rozpoczęły, więc przygotowaliśmy śniadanie medialne i zaprosiliśmy dziennikarzy z pomorskich mediów:   Alicja Dymowska – Radio Plus, Anna Rębas – Radio Gdańsk, Kamila Grzenkowska – Dziennik Bałtycki i Ks. Rafał Starkowicz – Gość Niedzielny.

Tematem spotkania była akcja letnia przygotowana przez gdańską Caritas.

W różnych formach wypoczynku:

– koloniach,

– spływach kajakowych,

– obozach wędrownych,

– pólkoloniach – „lato w mieście”

udział weźmie ok. 1000 dzieci i młodzieży. 

W śniadaniu udział wzięli Ks. Janusz Steć – Dyrektor, Ks. Piotr Brzozowski – Zastępca Dyrektora, Małgorzata Niemkiewicz – Sekretarz Zarządu. Karolina Lewandowska prowadząca wolontariat oraz Maja Suryn – wolontariuszka od kilku lat pełniąca funkcję wychowawcy, a następnie kierownika podczas caritasowych wakacji.

Podczas spotkania podkreślano także symbiotyczne powiązanie akcji letniej i akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Dochód uzyskany z dystrybucji świec stanowi podstawę finansowania wszystkich form wypoczynku organizowanych przez Caritas.