Drodzy Bracia i Siostry,
Ludzie Dobrej Woli,

Jako uczniowie
Chrystusa wiemy, że każdy uczynek skierowany do bliźniego jest
jednocześnie naszą postawą wobec samego Mistrza. To zobowiązuje
nas do czynienia dobra na rzecz innych, zgodnie z zaleceniem Jezusa :
Co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili

Okres od
stycznia do końca kwietnia to czas, kiedy rozliczamy się z podatku
dochodowego za ubiegły rok. To także czas, gdy rozliczając się
możemy wesprzeć działalność organizacji pożytku publicznego. Od
2004 roku, te niewielkie jednoprocentowe wpłaty, w znaczący sposób
zasilają budżety wielu organizacji pozarządowych.

Jedną z
organizacji pożytku publicznego jest CARITAS Archidiecezji
Gdańskiej. Działa w naszej Archidiecezji już 18 lat!, aktywnie
niosąca pomoc osobom potrzebującym. Znane są jej dzieła – te
stałe w postaci specjalistycznych placówek i te w postaci
akcji pomocowych. W zakresie działalności gdańskiej Caritas
leży prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i placówek
opiekuńczych dla dzieci i młodzieży borykającej się z różnymi
trudnościami. Troską otaczane są także osoby niepełnosprawne
rehabilitowane społecznie i zawodowo; a także osoby starsze
i chore, które potrzebują specjalistycznej pomocy. Wielu
z nas na co dzień ma okazję obserwować ogromną różnorodność
działań, jakie podejmuje nasza diecezjalna Caritas także w innych
krajach.

Z tytułu wpłat
1% za rok ubiegły gdańska Caritas otrzymała ponad 420 tys. zł, za
które ponownie w imieniu Caritas naszej diecezji dziękuję.
To znaczna suma, która pozwoliła na realizację wielu bardzo
potrzebnych projektów. Niektóre z nich miały charakter
czasowy i zostały w pełni sfinansowane, inne – wymagają
kontynuacji. To dzięki Wam Caritas może pomagać, rozwijając z
roku na rok zakres działalności.

Dlatego też
dziś, Drodzy Bracia i Siostry, pragnę zwrócić się do Was z
serdeczną prośbą o ponowny wyraz troski o potrzebujących, o
wsparcie działań CARITAS Archidiecezji Gdańskiej poprzez
przekazanie na jej rzecz 1% podatku dochodowego.
Za ten szlachetny
odruch serca składam serdeczne Bóg zapłać i z serca
błogosławię.

/-/ + S. L. Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdański