Pozostając w nastroju Zmartwychwstania Pańskiego odbyliśmy w Centrum Pomocowym Caritas im. Św. O. Pio w Gdyni kolejną z cyklu „Foto – podróż”.

Tym razem uczestnicy i pacjenci naszego Centrum, za pośrednictwem wspaniałych zdjęć i opowieści mogli przenieść się do Jerozolimy, do Wejścia do Świątyni, do Betfage upamiętniającego triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy ido Ogrodu Oliwnego.

W Jerozolimie rozwijało się chrześcijaństwo, judaizm oraz islam. Jerozolima to najstarsze miasto z funkcjonujących na świecie. Miasto świadectwo jednych z najważniejszych dla chrześcijaństwa wydarzeń opisanych w Biblii. Via Dolorosa, inaczej Droga Krzyżowa, Golgota, Bazylika Grobu Świętego i sama Jerozolima, dzięki opowieści naszego przewodnika, stają się dla słuchających miejscem pielgrzymki.

Dziękujemy licencjonowanemu przewodnikowi, mgr. Wojciechowi Woźniakowi, za przybliżenie tak odległego geograficznie, a tak bliskiego duchowo, regionu oraz za upominki z Ziemi Świętej.