Dnia 1 października o godz. 12:00  w konkatedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna za  Światowe Dni Młodzieży. Eucharystii przewodniczył Kardynał Zenon Grocholewski z Arcybiskupem  Sławojem Leszkiem Głódziem, biskupami Wiesławem Szlachetką i  Zbigniewem Zielińskim oraz licznie zgromadzonym duchowieństwem. Obecne były różne grupy osób zaangażowane podczas ŚDM: wspólnoty duszpasterskie, przedstawiciele różnych środowisk akademickich i samorządowych. Różne zespoły muzyczno-wokalne objęły oprawę muzyczną uroczystości. Obecni byli również wolontariusze oraz rodziny, które przyjmowały do swoich domów pielgrzymów. 

 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej reprezentowali księża, siostry: s. Samuela, s. Valeria oraz s. Teresa oraz mamy z dziećmi DSMC z Matemblewa, wolontariusze i inni pracownicy Caritas. Jako dar dziękczynny zostały podarowane krzyże z drewna wydobytego z Morza Bałtyckiego wykonane przez podopiecznych Caritas. Były one nawiązaniem do bezpośredniego uczestnictwa przedstawicieli Caritas i sióstr duchaczek w Drodze Krzyżowej z Papieżem Franciszkiem na krakowskich błoniach podczas Światowych Dni Młodych.

 

<Krzyż Światowych Dni Młodych nieśliśmy od III do IV stacji, nieśliśmy razem: księża, siostry zakonne, mamy z dziećmi, wolontariusze Caritas, przyjaciele Domu Samotnej Matki Caritas. Uświadomiłam sobie jeszcze raz i głębiej, że wszelkie dzieła apostolskie, ten szczególny krzyż miłości miłosiernej niesiemy razem, że nikt nie byłby w stanie nieść Go sam, każdy dźwiga Jego cząstkę, tę którą jest w stanie według daru natury i łaski. Dopiero we wspólnocie dokonują się cuda zmartwychwstania.> s.Teresa