Rozpoczeliśmy w Zespole Szkół w Suchym Dębie kampanie „Pola nadziei”. Kampania ma na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby chorych i zbieranie funduszy na hospicja. Wspólnie z wolontariuszami i stypendystami SKRZYDEŁ posadziliśmy żonkile, które są międzynarodowym symbolem nadziei a następnie  w kwietniu będziemy rozprowadzać je wśród ludzi.

 

Pierwszą naszą wspólną akcją będzie pomoc Pomorskiemu Hospicjum dla dzieci . Będziemy zbierać zużyte tusze i tonery baterie, nakrętki plastikowe ,wszelkie informacje zamieszczone są na plakatach w szkole. Zaprosiliśmy klasy do konkursu pt. „Zbierajmy korki na Hospicjum” dla najaktywniejszej klasy zostaną ufundowane nagrody.

 

Opiekun SKC

 Karina Kusio