Po oficjalnym rozpoczęciu 9 X br. ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei” na terenie archidiecezji gdańskiej, postanowiliśmy jako SKC V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku rozszerzyć pole naszych działań w ramach tej akcji. Dlatego też udaliśmy się 12 X br. z oficjalną wizytą do Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II, mieszczącego się przy ul. Fromborskiej w Gdańsku. Wizyta ta połączona była z uroczystym posadzeniem żonkili na terenie ośrodka. Cebulki kwiatów zostały wsadzone wspólnie z podopiecznymi Centrum Pomocowego w miejscu specjalnie do tego wybranym. Cała uroczystość odbywała się pod czujnym okiem p. dyrektor Wiesławy Mikuckiej i naszego opiekuna p. Jacka Gawrońskiego, którzy wytrwale wspierali kopiących w ich pracy. Efekty naszych wspólnych starań zakwitną wiosną i w tym okresie wezmą też udział w „Polach Nadziei”. Po oficjalnych uroczystościach mieliśmy okazję bliżej poznać seniorów podczas wspólnego posiłku. Czas ten, mile spędzony, wykorzystaliśmy na wspólne rozmowy i dyskusje, zapoznając się równocześnie z historią ośrodka. Podczas wizyty w Domu Seniora zyskaliśmy wiele cennych doświadczeń i płynących z nich przemyśleń, które w przyszłości wykorzystamy w trakcie podobnych akcji.