Przed weekendem odbyło się ostatnie przed wakacjami szkolenie dla wolontariuszy SKC. Były to warsztaty III stopnia dla najbardziej doświadczonych członków Szkolnych Kół. Uczyliśmy się lepiej rozpoznawać potrzeby osób, którym chcemy pomóc – po to, żeby lepiej i skutecniej pomagać.
Wolny czas wykorzystywaliśmy na robienie rózańców na Światowe Dni Młodzieży. Powstało tez kilka ciekawych pomysłów na akcje mające na celu wsparcie inicjatywy „Bilet dla Brata”. Może uda nam się wspólnie dofinansować czyjść przyjazd na ŚDM.