„Anielska Kraina” pragnąc rozgrzać zimową atmosferę zrobiła piękne przestrzenne serduszka. Dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

Fot. A. Krawiec