Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w SEMINARIUM

Przedsiębiorczość społeczna na rzecz rozwoju lokalnego.
Czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych

25 kwietnia 2008 r., sala konferencyjna Fundacji im. St. Batorego w Warszawie
ul. Sapieżyńska 10a, godz. 10.00-16.00

Seminarium organizuje Fundacja NADZIEJA w ramach projektu:
„Zobaczcie nowy Lisków – upowszechnienie ekonomii społecznej
w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL”.

Patronat honorowy:
bp Piotr Jarecki, Wikariusz Generalny Archidiecezji Warszawskiej
Business Centre Club
Brytyjsko-Polska Izba Handlowa

Partnerzy:
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa,
administrator projektu „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków”

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Poznań,
administrator projektu „Ekonomia Społeczna w Praktyce”

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot,
administrator projektu „Na fali”

W ramach seminarium proponujemy spojrzenie na zagadnienia zawiązane
z ekonomią społeczną z perspektywy doświadczeń trzech dużych
projektów EQUAL’owskich realizowanych w różnych rejonach Polski.

Sądzimy, że jest to szczególnie cenne podejście, gdyż większość konferencji
i seminariów związanych z gospodarką społeczną prezentuje
osiągnięcia i wnioski płynące z realizacji jednego projektu.

Głównym celem przyświecającym seminarium będzie próba odpowiedzi
na pytanie, co dalej z przedsiębiorstwami ekonomii społecznej
i jakie są szanse ich rozwoju na większą skalę.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego faksem pod numer 022 522 84 60 lub mailem na adres jadwiga.kulej@fundacja-nadzieja.org.pl
do 21 kwietnia 2008.

Program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączniku.

Zespół Fundacji NADZIEJA

ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa
022 522 84 30, 022 522 84 61
www.fundacja-nadzieja.org.pl

Pliki do pobrania Typ
Program seminarium
Formularz zgłoszeniowy